התשלום שלך הוא אחוז ממחיר המכירה של

the Mely shop

. זה עולה עם המחיר שלך ונתון לשינויים

עמלה  אחוזים

מחיר מכירת המוצר

3.90 – 64.90 NIS

 

העמלה שלך
% 15

מחיר מכירת המוצר

65 – 319.90 NIS

 

העמלה שלך
% 30

מחיר מכירת המוצר

320 – 419.90 NIS

 

העמלה שלך
% 40

מחיר מכירת המוצר

420 – 519.90 nis

 

העמלה שלך
% 50

מחיר מכירת המוצר

520 – 739.90 NIS

 

העמלה שלך
% 60

מחיר מכירת המוצר

+ 740 NIS  

 

העמלה שלך
% 70